Personoplysninger

Kulinarisk Vestjylland er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af foreningens navn, og de services og aktiviteter, der tilbydes. Kulinarisk Vestjylland behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.Kulinarisk Vestjylland indsamler oplysninger om dig i følgende tilfældeNår du tilmelder dig som medlem af Kulinarisk Vestjylland for at kunne administrere dit medlemskab og for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.Når du tilmelder dig foreningens aktiviteter, som f.eks. Kulinarisk Fødevaremarked.Når du tilmelder dig foreningens nyhedsbrev Dine oplysninger bruges for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer samt udsendelse af fakturer.Vi opbevarer alene almindelige personoplysninger om dig, der er nødvendige for vores kontakt, som for eksempel navn, adresse, virksomhed, cvr nummer, telefonnummer, e-mail- og webadresse.Vi indsamler og opbevarer ikke særligt følsomme personoplysninger, dog anvendes billedmateriale under markedsføringen. Dette foregår på virksomhedsniveau med jeres godkendelse eller i forbindelse med foreningen Kulinarisk Vestjylland uden angivelse af firma-/personnavn.Dine oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Kulinarisk Vestjylland. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang.Hvornår videregiver Kulinarisk Vestjylland dine personoplysningerVideregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller andre services.Videregivelse sker også, Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.Hvordan beskytter Kulinarisk Vestjylland dine personoplysningerDa Kulinarisk Vestjylland kun opbevarer offentlig tilgængelige oplysninger er der ikke nogen specifikke sikkerhedsforanstaltninger. Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt.Hvilke rettigheder har duHvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Kulinarisk Vestjylland har om dig, kan du rette henvendelse til foreningens e-mail adresse mail.kulinariskvestjylland@gmail.comDu har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger foreningen har om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode foreningen om at rette, blokere eller slette disse oplysninger.Hvor længe opbevarer Kulinarisk Vestjylland dine personoplysningerHos Kulinarisk Vestjylland gemmes dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om og så længe, det er nødvendigt for et berettiget formål, såsom administration af dit medlemskab, deltagelse på Kulinarisk Fødevaremarked eller andre aktiviteter.Kulinarisk Vestjylland 25.05.2018