Virtuel generalforsamlig Kulinarisk Vestjylland d. 8. februar 2021

                                                                            

Generalforsamling Kulinarisk Vestjylland

Dato: Mandag d. 8. februar 2021 kl. 18.00-19.00  

Sted: Virtuel

DAGSORDEN

Formanden bød velkommen til denne noget anderledes generalforsamling, som samtidig er den første i sammenslutningen af Kulinarisk Vestjylland og Regional Madkultur Vestjylland.

Omstændighederne gjorde, at generalforsamlingen måtte afholdes virtuelt, og derfor udgik punktet ’valg af dirigent’ af dagsordenen. I stedet var Margrete Moore valgt som ordstyrer og teknikansvarlig og den virtuelle løsning fungerede efter hensigten.

Samtidig konstateredes det formelt, at indkaldelse var rettidig udsendt d. 7. januar.

 

1.     Bestyrelsens beretning V/ formand Bent Graakjær

I 2019 kæmpede vi for overlevelse. Ville vi fortsætte. Var der et behov og en interesse.

I 2020 besluttede vi os for at overleve, og påbegyndte forberedelserne til fusionen med Regional Madkultur Vestjylland ( RMV ). Fik udarbejdet fremtidig strategi med fokus på ”Synlighed, Inspiration, Samarbejde”. Med Synlighed og markedsføring som den primære indsats i 2021 og frem.

Aktiviteter som blev planlagt, men forhindret pga. Corona var bl.a.:

Deltagelse i FoodExpo i Herning

Deltage i relevante markeder o.lign. med karavanen ( show-vogn, pavilloner og evt. mad-vognen )

Individuelle- og fælles-deltagelse i det planlagte Madmøde

Produktkendskabsarrangementer

Udflugt til bl.a. Vejle og Vingård 

Vi er optimistiske og glæder os til 2021.

Én forening. Samarbejde over 6 kommuner. Håber på medlemstilgang. Nye aktiviteter.  

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.

 

1A – Vedtægtsændringer

Ændringer blev gennemgået, og der blev diskuteret det hensigtsmæssige i at valg til bestyrelsen kun gælder for et år af gangen. Eftersom vedtægtsændringerne allerede var udsendt, vil det først være aktuelt at tage punktet op igen til næste GF

Efter opgørelse af online-afstemningen er vedtægtsændringerne godkendt

 

2.     Fremlæggelse af regnskab:

Desværre kunne kasserer Ulla Rejkjær ikke deltage på mødet, så opgaven med at gennemgå regnskabet var overdraget til Bjarne Thy. 

Regnskabet, som blev godkendt, foreligger revideret og underskrevet og kan efterfølgende rekvireres, hvis ønsket. 

John Smith nævnte, at når RMV regnskabet er endelig afsluttet og revideret, vil kapitalen overføres til KV

 

3.     Fastlæggelse kontingent

Efter opgørelse af online-afstemningen er det foreslåede års-kontinget  på kr. 2000,- (excl. moms) for 2021 godkendt.

                     

4.     Kommende års program

Bjarne Thy gennemgik den struktur-/strategiplan som begge de gamle bestyrelser har godkendt som det værktøj, der er enighed om at arbejde ud fra.

Det arbejde, der venter for den nye bestyrelse ift strategiplanen, er en prioritering af områderne – at målrette indsatserne ift det budgetter og ressourcer rækker til.

Selv om alle i den grad længes efter at sætte handling bag ordene, må vi konstatere, at der fortsat er store begrænsninger for, hvad vi overhovedet kan foretage os af aktiviteter, men derfor er det næsten endnu vigtigere, at der er en plan, så vi er klar når samfundet åbner op, og at vi undervejs udnytter de muligheder, der er.

Bl.a. kan nævnes, at der allerede er gang i sondering af samarbejdsmuligheder – der har været afholdt / eller er planlagt virtuelle møder omkring samarbejde/fælles aktiviteter med: 

·       Erhvervsrådet/Destination Vesterhavet (kendskab/samarbejdsmuligheder)

·       Erhvervsrådet / Råhandel (afsætningsmuligheder til detailhandlen)

·       Business Region Midt/Vest (Gastronomisk værksted)

·       Business Region Midt/Vest (Madmøde)

·       Landdistriktsrådet/LAG (kendskab/samarbejdsmuligheder)

·       Destination Limfjorden (kendskab/samarbejdsmuligheder)

 

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle 9 opstillede kandidater er valgt til bestyrelsen, og har konstitueret sig som flg.:

Formand: Søren Lydig, Restaurant Nordic, Ringkøbing

Næstformand: John Smith – Staarup Haandbryg, Højslev

Kasserer: Elin Nørgaard, Café/Butik Kræs, Ringkøbing

Medlem: Bent Graakjær, Fødevarepark Skjern Enge, Skjern

Medlem: Lone Fløe – Køkkenet Åkanden, Tarm

Medlem: Per Østergaard – Detail-/handelsråd, Tarm

Medlem: Lars Pinholt – Restaurant Sandgaarden, Søndervig

Suppleant: Kirstine Christensen – Restaurant ved Fjorden, Struer

Suppleant: Bjarne Højlund – Bjarne’s Planter & Frø, Videbæk 

Samtidig skal der lyde en stor tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer Søren Frederiksen, Hardsyssels – Benny Agerbo, Westjysk Smag – Mike Erikstrup, Din Insekt Butik 

 

6.     Valg af revisor

Ulla Rejkjær blev valgt til revisor.

 

7.     Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag udover ’forslag til vedtægtsændringer’ som blev behandlet under punkt 1A

 

8.     Evt.

Der var ingen emner til yderligere debat.