Bestyrelse

Formand:   Søren Lydig - Restaurant Nordic, Ringkøbing - T: 2368 2429 - M: slk@proerhverv.dk

Næstformand:   John Smith - Staarup Haandbryg, Højslev - T: 3016 3333 - M: brygger@staarup.dk

Kasserer:    Elin Nørgaard - Café/Butik Kræs, Ringkøbing - T: 9732 0456 - M: info@cafekraes.dk

Medlem:   Bent Graakjær Fødevarepark Skjern Enge, Borris - T: 2890 9317 - M: info@wgh.dk

Medlem:   Per Østergaard - Skjern & Tarm Handelsforeninger - T: 2946 8505 - M: it@icit.dk 

Medlem:   Lone Fløe - Cheføkonoma/kostfaglig konsulent Køkkenet Åkanden, Tarm - T:  3065 0875 - M: lone.floe@rksk.dk 

Medlem:   Lars Pinholt - Restaurant Sandgaarden, Søndervig - T: 2538 0812 - M: mail@sandgaarden.dk

Suppleant:   Kirstine Christensen - Restaurant Ved Fjorden, Struer - T: 9785 4666 - M: info@restaurant-vedfjorden.dk

Suppleant:   Bjarne Højlund - Bjarne´s Planter & Frø, Videbæk - T: 2670 9099 - M: bjarne-h@mail.dk


Persondatapolitik for foreningen Kulinarisk Vestjylland

Kulinarisk Vestjylland er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af foreningens navn, og de services og aktiviteter, der tilbydes. Kulinarisk Vestjylland behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Kulinarisk Vestjylland indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde

  1. Når du tilmelder dig som medlem af Kulinarisk Vestjylland for at kunne administrere dit medlemskab og for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.
  2. Når du tilmelder dig foreningens aktiviteter, som f.eks. Kulinarisk Fødevaremarked.
  3. Når du tilmelder dig foreningens nyhedsbrev

 Dine oplysninger bruges for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer samt udsendelse af fakturer.

Vi opbevarer alene almindelige personoplysninger om dig, der er nødvendige for vores kontakt, som for eksempel navn, adresse, virksomhed, cvr nummer, telefonnummer, e-mail- og webadresse.

Vi indsamler og opbevarer ikke særligt følsomme personoplysninger, dog anvendes billedmateriale under markedsføringen. Dette foregår på virksomhedsniveau med jeres godkendelse eller i forbindelse med foreningen Kulinarisk Vestjylland uden angivelse af firma-/personnavn.

Dine oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Kulinarisk Vestjylland. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang.

Hvornår videregiver Kulinarisk Vestjylland dine personoplysninger

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller andre services.

Videregivelse sker også, Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Hvordan beskytter Kulinarisk Vestjylland dine personoplysninger

Da Kulinarisk Vestjylland kun opbevarer offentlig tilgængelige oplysninger er der ikke nogen specifikke sikkerhedsforanstaltninger. Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt.

Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Kulinarisk Vestjylland har om dig, kan du rette henvendelse til foreningens e-mail adresse mail.kulinariskvestjylland@gmail.com

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger foreningen har om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode foreningen om at rette, blokere eller slette disse oplysninger.

Hvor længe opbevarer Kulinarisk Vestjylland dine personoplysninger

Hos Kulinarisk Vestjylland gemmes dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om og så længe, det er nødvendigt for et berettiget formål, såsom administration af dit medlemskab, deltagelse på Kulinarisk Fødevaremarked eller andre aktiviteter.

Kulinarisk Vestjylland 25.05.2018