Køle-/frysefaciliteter

I forbindelse med FoodHub’en, lokaliseret i Fødevarepark Skjern Enge, er der muligheder for at leje sig ind

i det nye køle- og frysehus.

Der er stor fleksibilitet, og har du behov for plads i en kortere eller længere periode, kan du kontakte os på

mail@kulinariskvestjylland.dk og høre nærmere om mulighederne.