Event for medlemmer

 

I Kulinarisk Vestjylland ser vi i det nye år frem til at sætte yderligere fokus på: 

 • Videreudvikling af de ekstra afsætnings- og samarbejds-muligheder, der opstår som følge af den nyetablerede FOODHUB
 • Kulinarisk Karavanen, som vil komme endnu bredere ud - til events i byerne og til andre relevante arrangementer

Og i samarbejde med Erhvervsrådet/Center for Fødevare-udvikling, at tilføre ny inspiration gennem virksomhedsbesøg og andre spændende aktiviteter.
 
Det kan du høre meget mere om på den kommende general-forsamling, hvor vi håber, at mange af jer vil møde op, så vi også får en god dialog.


 

Generalforsamling:


Kulinarisk Vestjylland afholder generalforsamling
torsdag d. 28. februar kl 16.30-18.00
på Westergaards Hotel, Bredgade 12, Videbæk.


Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Orientering om det kommende års program
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Køle-/frysefaciliteter:I forbindelse med etablering af FOODHUB'en, lokaliseret i Fødevarepark Skjern Enge, er der også leje muligheder i det nye køle- og frysehus.

Frysehuset er på 40 m² og kølehuset på 9 m².

Der er indbygget stor fleksibilitet i mulighederne, så har du behov for plads for en kortere eller længere periode er du velkommen til at kontakte Bjarne på 23306075 eller mail: mail@kulinariskvestjylland.dk og høre nærmere om mulighederne.