Som medlem af foreningen Kulinarisk Vestjylland, kan du her følge med i dine medlemstilbud

    
Tidligere har et medlemskab i Kulinarisk Vestjylland været ensbetydende med at være udstiller på det årlige fødevaremarked. Sådan er det ikke længere.   Nu er det muligt at blive medlem for alle som beskæftiger sig med fødevarer og med vores gode lokale råvarer i landbruget, i fiskeriet og indenfor de mange andre spændende produktioner, der findes i området.    
    
Målet for Kulinarisk Vestjylland er at samle områdets fødevareproducenter og i samarbejde med erhvervene at udvikle et salgs- og distributionscenter til   gavn for de medvirkende producenter, hoteller og restauranter, kantiner og offentlige køkkener og til glæde for forbrugere, turister og andre med interesse i lokale fødevarer.    
    
Et årligt medlemskab koster kr.900,- 
og modydelsen til dig består af

- øget synlighed og dermed salg ifb. med aktiviteter og events, på hjemmesiden og   på facebook

– en del af et stærkt netværk

– mulighed for rådgivning og sparring omkring udvikling, salg og markedsføring  

– og ikke mindst muligheden for at præge udviklingen indenfor området.    
    
Medlemskabet af Kulinarisk Vestjylland giver samtidig automatisk medlemskab af Erhvervsrådet og mulighed for deltagelse i de arrangementer, Center for   Fødevarer afholder.    
    
Vi glæder os til at se dig    
    
Med venlig hilsen Bestyrelsen