Bliv medlem af Kulinarisk Vestjylland

Det årlige medlemskab koster kr 900,- Tegnes det i 4. kvartal gælder det også for det kommende år.

Medlemsskabet giver:

Øget synlighed og dermed salg ifb. med aktiviteter og events, på hjemmeside og på facebook

Promovering af produkter gennem road-show / udstillingstrailer og mulighed gennem ’Butikken’

Mulighed for lån af udstillingstrailer til egne aktiviteter

En del af et stærkt netværk

Mulighed for rådgivning og sparring omkring salg og markedsføring

Automatisk medlemsskab af Erhvervsrådet og mulighed for deltagelse i de arrangementer ’Center

for Fødevarer’ afholder

Som udstiller i 2017 er man automatisk medlem af Kulinarisk Vestjylland i indeværende år. Fra 2018 vil
medlemsprisen blive fratrukket pris for evt deltagelse i Kulinarisk Fødevaremarked.

Vi glæder os til at se dig

Med venlig hilsen – Bestyrelsen

Kontaktpersoner: Projektleder Bjarne Thy – mobil: 23306075 – mail: bjarne@kulinariskvestjylland.dk

Koordinator Lisbeth Bjerre – mobil: 51494817 – mail: lisbeth@kulinariskvestjylland.dk