Generalforsamling:


Kulinarisk Vestjylland afholder generalforsamling
torsdag d. 28. februar kl 16.30-18.00
på Westergaards Hotel, Bredgade 12, Videbæk.


Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Orientering om det kommende års program
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.